Logo Nierstichting Logo Nierpatiënten Vereniging Nederland

Informatieavond 18 juni

De Nierpatiëntenvereniging Roermond organiseert in nauwe samenwerking met het Laurentius ziekenhuis een informatiebijeenkomst over actuele ontwikkelingen op het gebied van de behandeling in de pre-dialyse, dialyse en de (post)transplantatiefase van nierpatiënten. In het 2e deel van de avond bespreken we het thema “Hoe kan/wil de zorgverlener omgaan met de patiënt?” als vervolg op onze bijeenkomst in november. Programma & aanmelden

Nu lid worden