Bestuur

Voorzitter:
Jan van Cruchten

Vice-voorzitter:
Hub Bruls

Secretaris/penningmeester:
Mieke Bruls - Claassens

Bestuursleden:
Alice Baetsen
Gladys Van Leeuwen
Henk Evers
Ronnie Steegmans
Harry van de Venne

In 2023 zijn op de volgende data vergaderingen van het bestuur telkens op de woensdagavond in de koffiekamer van de dialyse-afdeling van het Laurentiusziekenhuis in Roermond (vooralsnog worden deze gedurende de coronapandemie digitaal gehouden):

  • 1 februari
  • 9 maart
  • 16 mei
  • 20 juni
  • 4 september
  • 17 oktober

Wilt u ons helpen?

Wij zoeken nog mensen die samen met ons de belangen van nierpatiënten willen behartigen. Patiënten, partners, familieleden en alle mensen die op de een of andere wijze betrokken zijn bij nierpatiënten.
Het bestuur nodigt u van harte uit voor een gesprekje om meer informatie te verstrekken over het meewerken als bestuurslid of als vrijwilliger. Het is gewoon leuk om samen met enthousiaste collega's een bijdrage te leveren aan het besturen van de Nierpatiëntenvereniging Roermond.