Overzicht 2019

Fijne feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Bericht geplaatst op: 16-12-2019

Kerstmis 2020Dat wensen wij alle leden van de Nierpatiëntenvereniging Roermond met hun familie en alle bezoekers van onze site.

Namens het Bestuur van de Nierpatiëntenvereniging Roermond.

De Voorzitter De Secretaris
Jan van Cruchten Mieke Bruls – Claassens

Publieksavond Laurentius Ziekenhuis Roermond

Bericht geplaatst op: 04-12-2019

ONDERWERP: ORGAANDONATIE en –TRANSPLANTATIE

Tijdstip: dinsdag 10 december a.s. 18.00 uur Locatie: Centrale hal ziekenhuis.

Per 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Wat betekent dit en hoe gaat een orgaandonatie of transplantatie eigenlijk in zijn werk. Op deze vragen wordt op die avond door een vijftal sprekers antwoord gegeven.

Voorzitter Raad van Bestuur Marja Weijers zal de spits afbijten en allereerst vertellen over de laatste ontwikkelingen binnen het Laurentius ziekenhuis.

Vervolgens is het woord aan Hans Schuurman, die als voorzitter van de Cliëntenraad de uitslag zal geven van de meest recente Cliëntenpanelenquête.

Siska Boorsma, internist-nefroloog zal de toehoorders bijpraten over de nieuwe donorwet en heeft in haar verhaal eveneens een stuk historie en interessante cijfers om te delen. Zij is specialist op het gebied van nierziekten en zal uitleg geven over “levende donatie” waarbij iemand een nier afstaat aan een naaste.

Monique Willems is donatiecoördinator in het MUMC. Zij zal het proces van een orgaandonatie uitleggen en wat er allemaal bij komt kijken.

De sprekersrij wordt gesloten door Jan van Cruchten. Hij is voorzitter van de Nederlandse Nierpatiëntenvereniging en leeft zal al jaren met een donornier. Hij weet dus als geen ander wat de impact is van een niertransplantatie.

Deze publieksavond zal eindigen om 20.00 uur.

Opgave kan tot 6 december a.s. via www.lzr.nl/publieksavond of per telefoon 0475-382515.


Kerstviering met high tea

Bericht geplaatst op: 11-11-2019

KerstmisHet bestuur van de Nierpatiëntenvereniging Roermond heeft voor haar leden een nieuwe activiteit op de agenda weten te plaatsen. Op zondagmiddag 15 december a.s. wordt in de geweldige ambiance van Kasteel Aldenghoor, Kasteellaan 9, 6081 AN Haelen een High Tea in kerstsfeer gehouden.

Om 14.00 uur wordt er begonnen. Het programma van die middag bevat daarnaast een uitleg over het ontstaan van het kasteel. Ook wordt er een modern kerstverhaal verteld en uiteraard is er kerstmuziek. De aankleding van het lokaal is natuurlijk eveneens in kerstsfeer. Rond 17.00 uur zullen we de middag afsluiten.

Wat kunt u zoal verwachten voor de inwendige mens? Deze luxe high tea zal bestaan uit diverse soorten thee, koffie, jus d’orange, soep, sandwiches, scones, croissant, chocolade broodjes, saucijzenbroodjes en diverse zoetigheden.

Wij vragen voor u en uw partner een bijdrage voor deelname aan deze middag van slechts € 5,00 per persoon, die u voor 5 december a.s. dan moet overboeken op onze bankrekening NL 02 ABNA 0578657031 t.n.v. Nierpatiëntenvereniging Roermond.

Het bestuur hoopt tezamen met u er een gezellige middag van te maken en rekent op een massale opkomst voor deze nieuwe activiteit.


In Memoriam bestuurslid Hans van Ingen

Bericht geplaatst op: 31-10-2019

Op donderdag 23 oktober 2019 is toch nog vrij onverwacht ons bestuurslid Hans van Ingen overleden.

Hij werd op 17 december 1947 geboren te Boxmeer. Hij was gehuwd met Kuna de Roover, die enkele jaren geleden overleden is. Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren. Hij was de trotse opa van twee kleinkinderen.

Sedert 15 april 2011 was Hans bestuurslid van de Nierpatiëntenvereniging Roermond.

In zijn geheel eigen stijl nam hij deel aan de vergaderingen van het bestuur. Met zijn sympathieke uitstraling leverde hij een waardevolle bijdrage aan onze vergaderingen.

Op woensdag 30 oktober 2019 hebben wij tijdens een sfeervolle en drukbezochte dienst in het crematorium “Tussen de bergen” te Roermond afscheid van hem genomen. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn werkzaamheden voor de NPV Roermond. Dat hij moge rusten in vrede.


Interessante informatieavond "Samen beslissen"

Bericht geplaatst op: 15-11-2019

Op woensdagavond 13 november jl. vond er een zeer interessante en goed bezochte informatieavond plaats in de Munsterzaal van het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Verantwoordelijk voor deze avond waren de Nierpatiëntenvereniging Roermond in samenwerking met het Laurentius ziekenhuis.

Onder leiding van voorzitter Jan van Cruchten van de Nierpatiëntenvereniging Roermond (NPV) verzorgden Drs. Carin Hoogstraten van de Nierpatiëntenvereniging Nederland en Drs. Jeroen Huitema als internist/nefroloog verbonden aan het Laurentius ziekenhuis een lezing met als onderwerpen “Samen beslissen” en het nieuwe Zorgpad.

Carin Hoogstraten gaf nuttige tips op welke wijze men het gesprek met de behandelende arts zou kunnen ingaan:

  • ga goed voorbereid het gesprek aan,
  • let goed op je rechten als patiënt, maar ook op je plichten,
  • ga niet alleen naar de arts maar neem een familielid of bekende mee.

Ook ging ze in op het gebruik van de website van de Nierstichting waarop artsen en andere deskundigen informatie geven over nierziekten. Op het bestaan van de nierwijzer werd ook gewezen. Deze site kan men bezoeken via www.nierwijzer.nl

Als nierpatiënt kan men zichzelf drie goede vragen stellen:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

Vervolgens gaf Jeroen Huitema een heldere toelichting op het Zorgpad in ontwikkeling. In voor iedereen begrijpende bewoordingen gaf hij aan wat het Zorgpad is, wat het inhoudt en welke de toekomstige richtlijnen hierin zijn.

Ook gaf hij aan welke momenten tijdens de behandeling van een nierpatiënt belangrijk zijn namelijk wanneer gestart wordt met voorlichting, de diëtiste en maatschappelijk werk. Ook zijn er vanaf 2018 nieuwe voorschriften bij de behandeling van nierschade voor alle ziekenhuizen, huisartsen etc.

Ongeveer 1500 patiënten met een nierziekte zijn in behandeling in het Laurentiusziekenhuis en ongeveer 90 patiënten dialyseren in het ziekenhuis of bij de Weerterbergen.

Tenslotte maakte ook hij duidelijk wat men zelf kan doen tijdens het bezoek aan de behandelende arts.

Voorzitter Jan van Cruchten gaf aan het einde van de bijeenkomst nog aan dat men inmiddels ook zelf de uitkomsten van een bloedonderzoek en overige behandelingen kan raadplegen via de site mijn.lzr.nl

Wel met de kanttekening dat men deze uitkomsten op zijn vroegst veertien dagen na behandeling kan inzien. Kortom al met al een heel interessante informatieavond.


Informatieavond "Samen beslissen" 13 november 2019

Bericht geplaatst op: 16-10-2019

In samenwerking met het Laurentius ziekenhuis in Roermond organiseert de Nierpatiëntenvereniging Roermond (NPV) op woensdag 13 november 2019 een informatiebijeenkomst met als onderwerp “Samen beslissen”. Deze avond wordt gehouden in de Munsterzaal van het Laurentius ziekenhuis.

De bijeenkomst begint om 19 uur met de ontvangst onder het genot van een kop koffie of thee. Nadat de voorzitter van de NPV Roermond de Heer Jan van Cruchten de opening heeft verzorgd, is het woord aan een tweetal inleiders.

  • Drs. Carin Hoogstraten van de Nierpatiëntenvereniging Nederland bijt de spits af en zal aangeven wat houdt ‘Samen beslissen” nu werkelijk in? En wat zijn de ervaringen van nierpatiënten?
  • Vervolgens is het woord aan Dr. J.J. Huitema, internist/nefroloog aan het Laurentius ziekenhuis. Hij zal meer vertellen over het nieuwe Zorgpad voor patiënten en de rol van “Samen beslissen” hierin.
  • Daarna volgt een pauze en na deze onderbreking van de avond is er een paneldiscussie aan de hand van stellingen.
  • De afsluiting van deze bijeenkomst wordt verwacht rond 21.30 uur.

Voor uitrijkaarten zal de NPV zorgen!

Opgave is mogelijk tot uiterlijk 8 november 2019 bij de dialyseafdeling of bij het secretariaat:

NPV Roermond
p/a Baron de La Marckstraat 5
6095 AW Baexem.

Een e-mailbericht sturen naar npvroermond@outlook.com is ook mogelijk.


Jaarlijks uitstapje Nierpatiëntenvereniging 25 augustus 2019

Bericht geplaatst op: 12-08-2019

Traditioneel gaat de Nierpatiëntenvereniging Roermond in de maand augustus met hun leden een dag op stap. Dit jaar zal dit plaatsvinden op zondag 25 augustus 2019.

Om 09.45 uur wordt vertrokken vanaf het Laurentiusziekenhuis, Mgr. Driessenstraat in Roermond. Met de touringcar gaat men naar Maastricht alwaar bij Rederij Stiphout aan de Maaspromenade wordt ingescheept voor de afvaart naar Luik. Aan boord van het schip wordt de lunch gebruikt.

De boottocht voert ons vanuit Maastricht via de Belgisch/Nederlandse grens naar de sluizen van Ternaaien.

We worden 15 meter omhoog geschud om dan via de sluizen in het Albertkanaal te komen. Daarna ziet men de doorgraving door de Sint Pietersberg en wordt de vaart richting Visé vervolgd.

Het Albertkanaal wordt verlaten nabij Luik om weer op de Maas te komen. Ook kunnen wij tijdens de tocht hier het immense standbeeld van Koning Albert van België aanschouwen.

In Luik waar rond 12.30 wordt aangekomen kan men de vrije tijd naar eigen goeddunken invullen. Men kan bijvoorbeeld de Luikse Markt bezoeken of lekker genieten op een terrasje.

Om 15.00 uur wordt met de touringcar vertrokken naar de Abdij van Val-Dieu in Aubel (Provincie Luik). De abdij is gesticht in het begin van de 13e eeuw. Het bezoekerscentrum kent een openbaar park, een brouwerij en een restaurant waarin natuurlijk ook het trappistenbier verkrijgbaar is, alsmede een winkel alwaar men ook nog abdijbroden kan kopen.

Vervolgens wordt de terugreis aanvaard, waar in Roosteren bij Restaurant Roosterhoeve een tussenstop wordt gemaakt voor en overheerlijk zoutarm driegangendiner. De aankomst terug in Roermond is gepland rond 19.30 uur. Men mag een partner of één introducé meenemen. Dit alles voor een bedrag van € 25,- per persoon.