Nieuws

Jaarvergadering NPV Roermond 2020

Bericht geplaatst op: 16-10-2020

De oorspronkelijk in het afgelopen voorjaar geplande jaarvergadering is vanwege de Corona crisis toen gecanceld. Vanwege de Corona pandemie lukt het nu in het najaar ook weer niet om de leden bij elkaar te laten komen.

Het bestuur heeft nu gekozen voor een schriftelijke jaarvergadering. De uitnodiging hiervoor is deze week digitaal verzonden c.q. bij de leden op de deurmat gevallen. Deze is vergezeld van een brief van voorzitter Jan van Cruchten waarin hij onder meer memoreert dat de kascontrole op 22 februari jl. werd uitgevoerd door de heren Dupont en Nelissen.

Ook was het bestuur voornemens om de heren Beckers en Geraats vanwege hun zilveren lidmaatschap van de NPV in het zonnetje te zetten. De felicitaties en bijbehorende fraaie attentie zullen nu door enkele bestuursleden thuis bij deze jubilarissen worden bezorgd,

Vicevoorzitter Hub Bruls is zelfs al 25 jaar bestuurslid van onze vereniging. Aan dit heuglijke feit zal tijdens een bestuursvergadering aandacht besteed worden.

Via het invullen van een meegezonden stemformulier kan men oordelen en opmerkingen maken over de navolgende agendapunten:

 • Goedkering notulen jaarvergadering 29 maart 2019
 • Vastellen jaarrekening 2019
 • Decharge van het bestuur voor het beleid vaan 2019
 • Vaststelling contributie 2021 (blijft ongewijzigd €.20.00 per jaar)
 • Benoeming bestuursleden:
  - herbenoeming Harrie van de Venne.
  - benoeming nieuw bestuurslid Rob Spijkers.

Tot slot kan men suggesties doen voor activiteiten die het bestuur in deze coronatijd voor de leden zou kunnen organiseren.

 


Tv-uitzending woensdag 7 oktober a.s. om 17.10 uur NPO 1

Bericht geplaatst op: 02-10-2020

“Tijd voor Nierpatiënten”

Het televisieprogramma Tijd voor Max staat woensdag a.s. in het teken van nierziekten. Wat betekent het als je nieren niet meer goed werken? Hoe zwaar is dialyse eigenlijk? En wat als de kans op een donornier klein is?

Ian Alwayn is hoogleraar transplantatiechirurgie. Hij zal vertellen over een belangrijk onderzoek om meer succesvolle transplantaties mogelijk te maken. U kunt verder kennis maken met vele andere gasten. Kijken dus!


Magazine 'Draagbare kunstnier'

Bericht geplaatst op: 18-09-2020

Sedert begin van deze maand is door de Nierstichting een magazine op de markt gebracht over de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Hierin kan men lezen, wat tot nu toe bereikt is en welke stappen nog moeten worden genomen in de ontwikkeling van de draagbare kunstnier.

Dialyse heeft een enorme impact op iemands leven. Dialyse patiënten moeten hun hele leven immers afstemmen op hun dialysebehandeling. De Nierstichting wil dat veranderen, zodat de behandeling zich afstemt op het leven van de patiënt, die daarmee een groot stuk vrijheid terugkrijgt.

Het magazine kan men bestellen via de website van de Nierstichting: https://nierstichting.nl/voorlichtingsmaterialen.

Als men verder op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rondom de draagbare kunstnier kan men zich inschrijven voor de speciale (e-mail)nieuwsbrief over de draagbare kunstnier via: www.nierstichting.nl/nieuwsbrief.


Brief van onze voorzitter

Bericht geplaatst op: 02-09-2020

Aan de leden en partners van de Nierpatiënten vereniging Roermond,

Na het uitstellen van de activiteiten in het voorjaar vanwege Corona hadden we gehoopt dat we dat we na de zomer met onze verenigingsactiviteiten weer volop aan de slag konden gaan. Helaas is het Corona virus weerbarstiger dan gehoopt en verwacht en is het nog volop actief. Voor ons als nierpatiënten (hoog risico groep) is het goed naleven van de algemene richtlijnen van groot belang. Het is daarom nog steeds niet verantwoord om groepsactiviteiten vanuit onze vereniging te organiseren.

Dit betekent niet dat we als bestuur stil zitten. In juli hebben we overleg met het ziekenhuis gehad over een aantal voor onze patiënten belangrijke zaken zoals veilige dialyse i.v.m. Covid, invulling van de kwaliteitsonderzoeken, verbouwing dialyseafdeling, gevolgen afketsen fusie met ziekenhuis Venlo en het invullen van een de geplande informatiebijeenkomst op een online manier.

Vanwege de mogelijke fusie met Venlo hebben we de afgelopen periode al enkele keren overleg gehad met de Nierpatiënten vereniging Sint Maarten. Samen bekijken we waar we elkaar kunnen aanvullen en/of versterken.

Omdat we de jaarvergadering niet op de gebruikelijke manier kunnen invullen zullen we onze leden schriftelijk vragen om de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 goed te keuren. Daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik om u nog enkele andere vragen voor te leggen. Hiermee voldoen we dan aan de voorschriften waar we als vereniging mee te maken hebben.

Inmiddels denken we ook na over een alternatieve invulling voor de vorig jaar zo succesvolle Kerstbrunch.

Met Dr. Huitema en de communicatie afdeling van het Laurentius ziekenhuis bereiden we een online informatie bijeenkomst in november voor over het gebruik van medicijnen. Als nierpatiënten zijn we sterk afhankelijk van de diverse medicijnen. Het gebruik van de juiste medicatie en deze op het juiste moment consequent innemen is van groot belang voor een goede werking. Voor deze online bijeenkomst ontvangt u nog een aparte uitnodiging.

Op de website Nieren.nl vindt u vrijwel alle informatie (Covid, behandelingsvormen, diëten, recepten etc.) die voor nierpatiënten van belang is. De informatie die u op deze website vindt is betrouwbaar omdat deze door specialisten, diëtisten etc. gecheckt is.

Zo gezond mogelijk leven en eten is in deze periode waar we meer dan normaal thuis zijn erg belangrijk. Voor de dialyse en pre-dialyse patiënten is met name een goede inname van fosfaat en eiwit niet gemakkelijk. Voor de getransplanteerden blijft een heel beperkt Natrium gebruik cruciaal. We hopen dat het bijgevoegde boekje hierbij een gemakkelijke en waardevolle ondersteuning kan zijn. Omdat deze boekjes ook op de dialyse afdeling worden gebruikt sluit dit perfect aan.

Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd aan ons mailen via NPVRoermond@outlook.com.

Ondanks de Corona zult u de komende periode regelmatig, weliswaar op een andere manier dan gebruikelijk, van ons horen.

Let goed op u zelf en blijf gezond,

Namens het bestuur,

Jan van Cruchten, voorzitter


Herdenkingsdienst 2020 gaat definitief niet door

Bericht geplaatst op: 14-08-2020

De Werkgroep Herdenkingsbijeenkomst van het Laurentius Ziekenhuis te Roermond heeft ons laten weten, dat de vanwege de Corona-crisis in het voorjaar geannuleerde herdenkingsbijeenkomst nu definitief dit jaar niet zal plaatsvinden.

De werkgroep voelde zich hiertoe vanwege de blijvende onzekerheden rondom de Corona-crisis en de daarbij behorende maatregelen genoodzaakt. Of er het komende jaar 2021 een herdenkingsdienst zal gaan plaatvinden en in welke vorm is op dit moment niet aan te geven.

Heeft men vragen hierover dan kan men contact opnemen met het secretariaat van de dialyseafdeling of een mailtje sturen naar werkgroepherdenkingdialyse@lzr.nl


Update zomer 2020

Bericht geplaatst op: 24-07-2020

Beste mensen,

Het is al weer een poosje geleden, dat uw scribent via dit medium met u communiceerde. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Corona-pandemie. Maar thans is het zo, dat stapje voor stapje onze wereld weer een stukje opener wordt! Voor sommigen onder ons zal dat een opluchting zijn, maar anderen zullen het toch als een bedreiging blijven ervaren.

Het aantal besmettingen vermindert gelukkig en het aantal mensen dat opknapt na Corona neemt ook toe.

De NVN zit echter niet stil! Integendeel, samen met de Nierstichting wordt gewerkt aan een koers voor de komende jaren. Er wordt nog steeds naar gestreefd om in het najaar een Algemene Ledenvergadering te houden en nieuwe plannen te bespreken. Dat hopen wij als regionale afdeling natuurlijk ook!

Wij hopen, dat wij elkaar binnenkort weer kunnen ontmoeten? De vakantieperiode is nu aangebroken. Sommigen gaan op vakantie en anderen nemen rust in hun eigen omgeving. Hoe het ook zij, blijft u voorzichtig en let op de voorschriften voor Corona. Met nadere woorden blijf gezond!

Ons advies is ook kijk eens wat vaker op de site van Nieren.nl. Hier kunt u allerlei interessante informatie vinden.

Tot slot wenst het bestuur van de Nierpatiëntenvereniging regio Roermond iedereen en fijne vakantie toe.


Webinar 'Coronavirus en niertransplantatie'

Bericht geplaatst op: 25-05-2020

Op woensdag 27 mei van 19.00 - 20.00 uur wordt er een webinar gehouden voor (potentiele) ontvangers niertransplantatie en donoren bij leven.
Deze webinar over niertransplantatie en COVID19 is voor patiënten (pre- en posttransplantatie) en potentiële donoren bij leven.
Deze webinar is gratis en wordt georganiseerd door nieren.nl (initiatief van de Nierpatiënten Vereniging Nederland en de Nierstichting) samen met de Federatie voor Nefrologie, het Landelijk Coördinatieteam Nefrologie en de UMC’s van Leiden en Rotterdam.

Men kan zich aanmelden via hun website: https://www.nieren.nl/webinar

Wat is nu een webinar?

Een webinar is een interactieve live-uitzending via internet. Een dag voor het webinar ontvangt u een e-mail met link naar de live-uitzending. Men hoeft geen software te downloaden. Men kan vanaf de computer, laptop, tablet of telefoon heel makkelijk deelnemen door op de link te klikken.

De volgende sprekers zijn aanwezig:

 • Joris Rotmans (internist-nefroloog), Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Jacqueline van de Wetering (internist-nefroloog0 Erasmus MC Rotterdam
 • Emma Massey (psycholoog en onderzoeker), Erasmus MC Rotterdam
 • Marja Ho-Dac, directeur Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)

Voorafgaand aan het webinar kan men vragen insturen. Maar ook tijdens het webinar kan men live vragen stellen.

Vanwege privacy wordt niet specifiek ingegaan op persoonlijke situaties. De deskundigen geven alleen antwoorden in algemene zin.


Een brief van onze voorzitter Jan van Cruchten

Bericht geplaatst op: 13-05-2020

Beste leden en partners,

Hopelijk gaat het met u toch goed in deze onwerkelijke tijd. Voor ons als nierpatiënten is deze periode extra moeilijk omdat we een kwetsbare groep zijn. Ieder probeert er op zijn/haar manier een zo goed mogelijke invulling aan te geven.

Voor ons Nierpatiëntenvereniging is het ook lastig. Normaal gesproken hadden we in maart onze algemene ledenvergadering gehad en zouden we in mei een bijeenkomst over medicatie hebben en in augustus ons jaarlijkse uitstapje. Helaas kan dit allemaal niet doorgaan waardoor we ook minder contact met elkaar zullen hebben. Zo gauw het weer verantwoord is pakken we de draad direct weer op.

Voor specifieke informatie van nierpatiënten in relatie tot corona kunt u terecht op websites van NVN.nl en Nieren.nl. Als er bijzondere zaken zijn geef deze dan door via ons secretariaat zodat we hier op in kunnen spelen.

Voor de komende periode wensen wij u nog veel sterkte toe en hopen we u mogelijk in het najaar weer op een van onze activiteiten gezond en wel te mogen begroeten.

Namens het bestuur van de Nierpatiëntenvereniging Roermond,

Jan van Cruchten, voorzitter


Algemene Ledenvergadering van vrijdag 3 april 2020 tot nadere datum uitgesteld

Bericht geplaatst op: 12-03-2020

Vanwege de sterke uitbreiding van de verspreiding van het corona virus heeft het bestuur van de vereniging besloten om de Algemene Leden Vergadering die op vrijdag 3 april zou worden gehouden tot nader order uit te stellen.

Als nierpatiënten zijn wij een kwetsbare groep. Ondanks het feit dat we in Midden-Limburg gelukkig nog maar een beperkt aantal besmette patiënten hebben, zitten we toch tussen de twee grote haarden in Duitsland en Noord-Brabant. Daarnaast zijn de verwachtingen voor de komende weken niet gunstig en kunnen we op korte termijn strengere landelijke maatregelen verwachten. Laten we ons als extra kwetsbare groep zo goed mogelijk aan alle richtlijnen houden en zorgen voor zo weinig mogelijk persoonlijke contacten.

Op het moment dat we weer verantwoord vinden om bij elkaar te komen zal u een nieuwe datum gepland worden. Het bestuur hoopt dan u allen dan in goede gezondheid te mogen begroeten.Afscheid voorzitter Jan van Cruchten en eervolle Europese benoeming

Bericht geplaatst op: 12-03-2020

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), die wordt gehouden op zaterdag 18 april aanstaande om 10.30 uur op het NVN kantoor te Bussum zal voorzitter Jan van Cruchten (1954) vanwege het bereiken van de maximale bestuurstermijn van 8 jaar afscheid nemen en worden opgevolgd door Coert van Ee.

Zijn bestuurlijke kennis en ervaring gaan gelukkig voor de Nierpatiënten Vereniging niet verloren. Op de eerste plaats blijft hij aan als de voorzitter van onze regionale vereniging de Nierpatiënten Vereniging regio Roermond. Deze functie vervult hij vanaf 2015.

Daarnaast gaat hij in Europees verband de Nederlandse Nierpatiënten vertegenwoordigen in de EKPF (European Kidney Patiënts Federation). Kortom, een eervolle benoeming!


Contributie voor het jaar 2020

Bericht geplaatst op: 21-02-2020

Vanaf heden kunnen de leden hun jaarlijkse contributie voor de Nierpatiëntenvereniging Roermond overboeken op de bankrekening NL 02 ABNA 0578657031.

Het jaarbedrag is € 20,-- per persoon. Gelieve dit te betalen voor 31 maart 2020.


Herdenkingsdienst 5 april 2020

Bericht geplaatst op: 20-01-2020

In tegenstelling tot een eerdere publicatie op deze site, wordt de herdenkingsdienst voor de overledenen gehouden op zondag 5 april a.s.

Zoals gebruikelijk is deze bijeenkomst weer in de Munsterzaal van het Laurentiusziekenhuis in Roermond.

De inloop is vanaf 09.30 uur en het einde van deze dienst wordt voorzien rond het middaguur.


Activiteiten 2020

Bericht geplaatst op: 13-01-2020

Ook dit jaar zijn er weer een aantal belangrijke activiteiten, die wij nu reeds onder uw aandacht willen brengen.

Herdenkingsdienst

De komende maand februari wordt weer de herdenkingsdienst voor de overledenen gehouden (update: de herdenkingsdient is op 5 april)

Jaarvergadering

Op vrijdag 3 april a.s. om 19.00 uur is de jaarvergadering in Oolderhof. Traditioneel wordt deze afgesloten met een warm buffet en gezellig samenzijn.

Informatiebijeenkomsten

Dit jaar worden ook weer twee informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Deze beginnen telkens om 19.00 uur in het Laurentius ziekenhuis. Op een nog nader te bepalen datum in mei met als onderwerp Medicatie en op een eveneens nog te bepalen datum in november is het te behandelen item Bewegen en leefstijl.

Jaarlijks uitstapje

Op een zondag in de maand augustus gaan we op stap naar het Oorlogsmuseum Overloon en deze dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn en diner.

Kerstbijeenkomst

De High Tea in Kasteel Aldenghoor te Haelen in 2019 was zeer succesvol. Daarom wij hebben thans al besloten deze in 2020 weer te houden en wel op zondagmiddag 13 december.

 

Voor alle overige informatie wordt u verwezen naar het Jaarprogramma 2020.