Nieuws

Webinar 'Coronavirus en niertransplantatie'

Bericht geplaatst op: 25-05-2020

Op woensdag 27 mei van 19.00 - 20.00 uur wordt er een webinar gehouden voor (potentiele) ontvangers niertransplantatie en donoren bij leven.
Deze webinar over niertransplantatie en COVID19 is voor patiënten (pre- en posttransplantatie) en potentiële donoren bij leven.
Deze webinar is gratis en wordt georganiseerd door nieren.nl (initiatief van de Nierpatiënten Vereniging Nederland en de Nierstichting) samen met de Federatie voor Nefrologie, het Landelijk Coördinatieteam Nefrologie en de UMC’s van Leiden en Rotterdam.

Men kan zich aanmelden via hun website: https://www.nieren.nl/webinar

Wat is nu een webinar?

Een webinar is een interactieve live-uitzending via internet. Een dag voor het webinar ontvangt u een e-mail met link naar de live-uitzending. Men hoeft geen software te downloaden. Men kan vanaf de computer, laptop, tablet of telefoon heel makkelijk deelnemen door op de link te klikken.

De volgende sprekers zijn aanwezig:

  • Joris Rotmans (internist-nefroloog), Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
  • Jacqueline van de Wetering (internist-nefroloog0 Erasmus MC Rotterdam
  • Emma Massey (psycholoog en onderzoeker), Erasmus MC Rotterdam
  • Marja Ho-Dac, directeur Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)

Voorafgaand aan het webinar kan men vragen insturen. Maar ook tijdens het webinar kan men live vragen stellen.

Vanwege privacy wordt niet specifiek ingegaan op persoonlijke situaties. De deskundigen geven alleen antwoorden in algemene zin.


Een brief van onze voorzitter Jan van Cruchten

Bericht geplaatst op: 13-05-2020

Beste leden en partners,

Hopelijk gaat het met u toch goed in deze onwerkelijke tijd. Voor ons als nierpatiënten is deze periode extra moeilijk omdat we een kwetsbare groep zijn. Ieder probeert er op zijn/haar manier een zo goed mogelijke invulling aan te geven.

Voor ons Nierpatiëntenvereniging is het ook lastig. Normaal gesproken hadden we in maart onze algemene ledenvergadering gehad en zouden we in mei een bijeenkomst over medicatie hebben en in augustus ons jaarlijkse uitstapje. Helaas kan dit allemaal niet doorgaan waardoor we ook minder contact met elkaar zullen hebben. Zo gauw het weer verantwoord is pakken we de draad direct weer op.

Voor specifieke informatie van nierpatiënten in relatie tot corona kunt u terecht op websites van NVN.nl en Nieren.nl. Als er bijzondere zaken zijn geef deze dan door via ons secretariaat zodat we hier op in kunnen spelen.

Voor de komende periode wensen wij u nog veel sterkte toe en hopen we u mogelijk in het najaar weer op een van onze activiteiten gezond en wel te mogen begroeten.

Namens het bestuur van de Nierpatiëntenvereniging Roermond,

Jan van Cruchten, voorzitter


Algemene Ledenvergadering van vrijdag 3 april 2020 tot nadere datum uitgesteld

Bericht geplaatst op: 12-03-2020

Vanwege de sterke uitbreiding van de verspreiding van het corona virus heeft het bestuur van de vereniging besloten om de Algemene Leden Vergadering die op vrijdag 3 april zou worden gehouden tot nader order uit te stellen.

Als nierpatiënten zijn wij een kwetsbare groep. Ondanks het feit dat we in Midden-Limburg gelukkig nog maar een beperkt aantal besmette patiënten hebben, zitten we toch tussen de twee grote haarden in Duitsland en Noord-Brabant. Daarnaast zijn de verwachtingen voor de komende weken niet gunstig en kunnen we op korte termijn strengere landelijke maatregelen verwachten. Laten we ons als extra kwetsbare groep zo goed mogelijk aan alle richtlijnen houden en zorgen voor zo weinig mogelijk persoonlijke contacten.

Op het moment dat we weer verantwoord vinden om bij elkaar te komen zal u een nieuwe datum gepland worden. Het bestuur hoopt dan u allen dan in goede gezondheid te mogen begroeten.Afscheid voorzitter Jan van Cruchten en eervolle Europese benoeming

Bericht geplaatst op: 12-03-2020

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), die wordt gehouden op zaterdag 18 april aanstaande om 10.30 uur op het NVN kantoor te Bussum zal voorzitter Jan van Cruchten (1954) vanwege het bereiken van de maximale bestuurstermijn van 8 jaar afscheid nemen en worden opgevolgd door Coert van Ee.

Zijn bestuurlijke kennis en ervaring gaan gelukkig voor de Nierpatiënten Vereniging niet verloren. Op de eerste plaats blijft hij aan als de voorzitter van onze regionale vereniging de Nierpatiënten Vereniging regio Roermond. Deze functie vervult hij vanaf 2015.

Daarnaast gaat hij in Europees verband de Nederlandse Nierpatiënten vertegenwoordigen in de EKPF (European Kidney Patiënts Federation). Kortom, een eervolle benoeming!


Contributie voor het jaar 2020

Bericht geplaatst op: 21-02-2020

Vanaf heden kunnen de leden hun jaarlijkse contributie voor de Nierpatiëntenvereniging Roermond overboeken op de bankrekening NL 02 ABNA 0578657031.

Het jaarbedrag is € 20,-- per persoon. Gelieve dit te betalen voor 31 maart 2020.


Herdenkingsdienst 5 april 2020

Bericht geplaatst op: 20-01-2020

In tegenstelling tot een eerdere publicatie op deze site, wordt de herdenkingsdienst voor de overledenen gehouden op zondag 5 april a.s.

Zoals gebruikelijk is deze bijeenkomst weer in de Munsterzaal van het Laurentiusziekenhuis in Roermond.

De inloop is vanaf 09.30 uur en het einde van deze dienst wordt voorzien rond het middaguur.


Activiteiten 2020

Bericht geplaatst op: 13-01-2020

Ook dit jaar zijn er weer een aantal belangrijke activiteiten, die wij nu reeds onder uw aandacht willen brengen.

Herdenkingsdienst

De komende maand februari wordt weer de herdenkingsdienst voor de overledenen gehouden (update: de herdenkingsdient is op 5 april)

Jaarvergadering

Op vrijdag 3 april a.s. om 19.00 uur is de jaarvergadering in Oolderhof. Traditioneel wordt deze afgesloten met een warm buffet en gezellig samenzijn.

Informatiebijeenkomsten

Dit jaar worden ook weer twee informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Deze beginnen telkens om 19.00 uur in het Laurentius ziekenhuis. Op een nog nader te bepalen datum in mei met als onderwerp Medicatie en op een eveneens nog te bepalen datum in november is het te behandelen item Bewegen en leefstijl.

Jaarlijks uitstapje

Op een zondag in de maand augustus gaan we op stap naar het Oorlogsmuseum Overloon en deze dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn en diner.

Kerstbijeenkomst

De High Tea in Kasteel Aldenghoor te Haelen in 2019 was zeer succesvol. Daarom wij hebben thans al besloten deze in 2020 weer te houden en wel op zondagmiddag 13 december.

 

Voor alle overige informatie wordt u verwezen naar het Jaarprogramma 2020.