Nieuws

Uitnodiging bijeenkomst 'De juiste voeding tijdens (pre)dialyse'

Bericht geplaatst op: 09-05-2022

Aan alle leden, partners en overige geïnteresseerden,

In nauwe samenwerking met het Laurentius ziekenhuis organiseert de Nierpatiëntenvereniging Roermond een informatiebijeenkomst over het belang van een goede voeding met als thema

De juiste voeding tijdens (pre)dialyse

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Dr. Sars, internist/nefroloog en Marjan Wassen, diëtist Nefrologie beiden werkzaam in het Laurentius ziekenhuis.

In onze Westerse wereld met een overaanbod van lekker eten en drinken is het vasthouden aan een gezonde voeding voor de meeste mensen al erg moeilijk. Voor nierpatiënten is gezond en met mate eten en drinken nog eens extra belangrijk doordat de nieren veel afvalstoffen niet of maar beperkt kunnen uitscheiden. Daarom is het noodzakelijk om samen met de diëtist een zo optimaal mogelijk persoonlijk eet- en drinkplan op te stellen om een slechter verloop van de ziekte te voorkomen. In de verschillende fases waar we als nierpatiënten mee te maken kunnen krijgen nl. verminderde nierfunctie, dialyse moet dit plan dan ook nog eens bij iedere overgang naar een andere fase aangepast worden.

Dr. Sars zal met name ingaan op het belang van de juiste gehaltes van Kalium, Fosfaat, eiwitten en vocht in ons lichaam en de medische gevolgen bij een ontregeling hiervan.

Marjan Wassen reikt u aan de hand van haar eigen ervaringen als diëtist praktische aanknopingspunten aan waarmee u uw eet- en drinkgedrag gemakkelijker kunt aanpassen. Uiteraard is het ook heel belangrijk om goed te weten waar u in de diverse fases op moet letten.

Graag nodigen wij u van harte uit voor deze bijeenkomst waar naast het verstrekken van informatie voldoende gelegenheid is voor het stellen van vragen en discussie.

  • Datum: Woensdag, 29 juni 2022
  • Tijd: Vanaf 19.00 uur ontvangst met koffie/thee
  • 19.30 uur Aanvang
  • Plaats: Nieuwe Roerzaal in het Laurentius ziekenhuis

I.v.m. het aantal plaatsen in de zaal, voor deelname aanmelden vóór 24 juni via onderstaande website:

https://www.laurentiusziekenhuisroermond.nl/over-laurentius/activiteiten/informatiebijeenkomst-de-juiste-voeding-tijdens-predialyse

Nu we na de ingrijpende Corona periode weer op een verantwoorde wijze bijeenkomsten kunnen organiseren hopen we u weer in grote getale te kunnen begroeten.

Namens het bestuur van NPV Roermond
Jan van Cruchten, voorzitter


Uitnodiging Webinar SAMEN STERK 2022: Nierfalenkeuzehulp gaat online

Bericht geplaatst op: 02-05-2022

Gratis, meld je wel vooraf aan!

Op 12 mei, toevallig ook Dag van de Verpleging, organiseren het Maasstad Ziekenhuis, het Spaarne Gasthuis, Zorgkeuzelab, V&VN Dialyse en Nefrologie en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) het inspiratie-evenement Samen Sterk.

Samen Sterk is een podium waar patiënten en zorgverleners hun vernieuwende ideeën en initiatieven rond zelfmanagement en eigen regie presenteren en met elkaar delen. Dit jaar staat Samen Sterk in het teken van de nierfalenkeuzehulp. 

Over de keuzehulp
In 2021 hebben de NVN, de Santeon ziekenhuizen (waartoe ook het Maasstad ziekenhuis behoort) en Zorgkeuzelab samengewerkt om te komen tot een online keuzehulp die nierpatiënten ondersteunt bij het maken van een keuze voor een nierfunctievervangende behandeling of voor een conservatieve behandeling.

Er waren al diverse instrumenten maar de nierfalenkeuzehulp brengt deze instrumenten samen. Zo is gebruik gemaakt van filmpjes uit www.nierwijzer.nl en van teksten van www.nieren.nl. Daarnaast worden er uitkomsten van zorg getoond in de keuzehulp.

Inmiddels wordt de keuzehulp ook in niet-Santeon ziekenhuizen gebruikt, waaronder het Spaarne Gasthuis.

Programma
Tijdens Samen Sterk laten we je zien wat de keuzehulp inhoudt, er is een rondetafelgesprek met zorgverleners en een patiënt die ervaring heeft met de keuzehulp en we laten zien hoe de keuzehulp in een ziekenhuis kan worden ingevoerd.

Vanaf 12 mei zal de keuzehulp vrij toegankelijk zijn voor alle nierpatiënten en hun naasten.

Voor wie is dit webinar?
Dit webinar wordt georganiseerd voor alle leden van de Nierpatiënten Vereniging Nederland en zorgprofessionals. Ben je nog geen lid, dan kun je toch ook meekijken. En misschien maakt het je nieuwsgierig naar de andere activiteiten van de NVN en wil je ook lid worden.

Vragen insturen
Heb je nu al een vraag dan kun je die via het inschrijfformulier stellen of door een mail te sturen naar Ans de Jong (dejong@nvn.nl).  
Of stel je vraag tijdens het webinar via de Q&A. Aan het begin van de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe je dat doet. 

N.B. Om privacy redenen kan niet specifiek worden ingegaan op persoonlijke situaties. 

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via het formulier op nvn.nl. Vervolgens krijg je enkele dagen van te voren een bevestiging met de link voor het webinar toegestuurd per e-mail.

Terugkijken
Mocht het je niet lukken deel te nemen op 12 mei, dan kun je alles later alsnog bekijken op nvn.nl en nieren.nl.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd en verleend bij het Kwaliteitsregister V&V en bij PE-online (1 punt).

Meer informatie, interessante links
- Nierpatiënten krijgen inzicht in zorguitkomsten via patiëntgerichte infographic - Experiment Uitkomstindicatoren (experiment-uitkomstindicatoren.nl)
- Over deze keuzehulp - Nierfalen keuzehulp

We zien je graag de 12e mei!

Werkgroep Samen Sterk 2022
V&VN: Sandra van den Berg
Santeon: Ellen Parent
NVN: Hans Bart en Ans de Jong - Kooi


Aanpassingen website 2022

Bericht geplaatst op: 08-02-2022

Als gevolg van de onlangs gehouden bestuursvergadering zijn op deze website enkele wijzigingen aangebracht. Onder de rubriek Bestuur kunt u een overzicht lezen van de geplande bestuursvergaderingen voor dit jaar, en onder Jaarprogramma 2022 een overzicht van de regionale en landelijke activiteiten van dit jaar.


Gelukkig en gezond 2022!

Bericht geplaatst op: 10-01-2022

Het Bestuur van de Nierpatientenvereniging Regio Roermond wenst alle bezoekers van deze website een Gelukkig maar vooral een Gezond 2022!

Namens het bestuur:
Jan van Cruchten, voorzitter,
Mieke Bruls- Claassens, secretaris/penningmeester.


18 januari 2022 online event Gelukkig Nierjaar!

Bericht geplaatst op: 10-01-2022

Op 18 januari 2022 organiseert de Nierstichting een online event voor al haar donateurs, collectevrijwilligers, in actie deelnemers en alle andere vrijwilligers die zich inzetten voor nierpatiënten. De uitzending begint om 19.00 uur en zal om ongeveer 19.45 uur zijn afgelopen.
In Gelukkig Nierjaar laten we, aan de hand van tafelgesprekken, filmpjes én kokkerellen zien waarom het werk van de Nierstichting zo noodzakelijk is. De Nierstichting blijft onverminderd hard strijden voor gezonde nieren voor iedereen. Dit is alleen mogelijk met de steun en betrokkenheid van donateurs en vrijwilligers. De Nierstichting wil u graag bedanken met deze speciale uitzending.

Bij uw aanmelding maakt u kans op een diner voor twee in restaurant De Nederlanden in Vreeburg, van SHV Meester-kok Wilco Berends. Tijdens de uitzending wordt de winnaar bekendgemaakt. Door het meedoen aan deze actie verklaar u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Aanmelden? Stuur uw naam en emailadres naar info@nierstichting.nl