Nieuws

Jubileum Symposium Nierpatiƫnten Vereniging Roermond op woensdag 21 juni a.s.

Bericht geplaatst op: 23-05-2023

“Nieuwste ontwikkelingen om nierziekten te voorkomen en te behandelen”

De NPV Roermond organiseert ter gelegenheid van haar 30-jarig jubileum in samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis een symposium over het belang van gezonde nieren en de huidige en toekomstige optimale behandelingsmogelijkheden bij nierproblemen. Chronische nierschade komt nu al bij een op de 10 volwassenen voor. Een tijdige opsporing en de juiste behandeling zijn van groot belang om een ernstig verloop zo veel en zo lang mogelijk te voorkomen.

Diverse specialisten van het Laurentius Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Maastricht waaronder verpleegkundig specialisten, nefrologen, transplantatiespecialist en hoogleraar Nefrologie geven aan hoe nierpatiënten in de diverse fasen van preventie, (pre)dialyse en transplantatie nu en in de toekomst het beste behandeld kunnen worden.

Het symposium vindt plaats op woensdag 21 juni 2023 van 18.00 – 21.30 uur in het Laurentius Ziekenhuis te Roermond.

U kunt zich nu reeds hiervoor aanmelden via email communicatie@lzr.nl of telefonisch (0475)382515 Afdeling Communicatie LZR

Locatie

Het symposium vindt plaats in de vergaderaccommodatie van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. De maximale capaciteit is hier 120 deelnemers.

Programma

Ontvangst met koffie/thee en vlaai.

Opening door Jan van Cruchten, voorzitter Nierpatiënten Vereniging Roermond

  • Vroegtijdige opsporing van nierziekten – Drs. J. Huitema, Nefroloog Laurentius Ziekenhuis Roermond.
  • Begeleiding van patiënten in de pre-dialyse fase – Mevrouw F. Unal en mevrouw K. Bex Verpleegkundig specialisten Nefrologie.
  • Ontwikkelingen en mogelijkheden bij de Dialyse – Drs. S. Boorsma, Nefroloog Laurentius Ziekenhuis Roermond.

Pauze

  • Ontwikkelingen bij de niertransplantatie – Dr. M. Gelens, Internist-Nefroloog Maastricht UMC.
  • Welke nieuwe ontwikkelingen bij de preventie en behandeling van nierziekten kunnen we nog verwachten? – Professor Dr. M. Hemmelder Maastricht University.
  • Info over vervolgbijeenkomsten en afsluiting door de voorzitter

Nierstichting op zoek naar collectanten in onze regio

Bericht geplaatst op: 17-03-2023

Onlangs heeft de Regiomanager Nierstichting voor Zuid-Nederland Mevr. Pauline Ritmeester-Verhoeven een vergadering van ons bestuur bijgewoond. Naast een wederzijdse kennismaking kwamen enkele (lopende) zaken aan de orde. Hierbij werd ons duidelijk dat de Nierstichting voor enkele kernen binnen onze regio ernstig op zoek is naar collectanten. Dit geldt met name voor de plaatsen Roermond, Herten, Vlodrop en Posterholt.

Een collecte lopen is gemakkelijk en kost maar een paar uurtjes tijd. De collecteweek van de Nierstichting is dit jaar in de 3e week van september oftewel van 17 tot en met 23 september 2023. Met de hulp van de collectanten zetten wij o.a. alles op alles om het leven van nierpatiënten te verbeteren!

Wilt u liever niet collecteren, maar toch iets doen? Wij zijn ook nog op zoek zijn naar coördinatoren!

Heeft u interesse of vragen, dat kan dan via telefoon 06-11115497 of een email naar paulineritmeester@nierstichting.nl

Collectaten gezocht!


Jaarvergadering vrijdag 24 maart

Bericht geplaatst op: 01-03-2023

Jaarvergadering vrijdag 24 maart 2023
Locatie: De Boerderiej, Spik 181, 6042 KT Roermond

Op vrijdag 24 maart a.s. houdt de Nierpatiënten Vereniging Regio Roermond de jaarvergadering.

Om 19.00 uur is de ontvangst met een kop soep (zoutarm). Vervolgens wordt om 19.30 uur gestart met een welkomstwoord door voorzitter Jan van Cruchten. Daarna de gebruikelijke agendapunten: zoals notulen van de jaarvergadering van verleden jaar – het verslag van de activiteiten in 2022 - aandacht aan de overleden leden - de resultatenrekening 2022 met een verslag van de kascommissie, de decharge van het bestuur en de benoeming van de leden van de kascontrolecommissie 2023 - het jaarprogramma 2023 - de presentatie van de begroting 2023 - bestuursverkiezing - actuele informatie voor nierpatiënten - huldiging van de jubilarissen - rondvraag en sluiting.

Vervolgens wordt na afloop van het officiële gedeelte van deze avond zo rond de klok van 20.00 uur de bijeenkomst vervolgd met een lekker warm buffet (zoutarm). De consumpties hierbij zijn voor eigen rekening.

Om 22.30 uur is het einde van deze avond.

Opgave is mogelijk tot 14 maart a.s. via de antwoordstrook die bij de uitnodiging is gevoegd (deponeren in de doos op de dialyseafdeling) of via email npvroermond@outlook.com