Nieuws

Jaarlijks uitstapje Nierpatiëntenverniging op 8 september 2024 naar Bokrijk (België)

Bericht geplaatst op: 22-05-2024

Zoals gebruikelijk is dit jaarlijkse uitstapje bedoeld voor onze leden met partner/introducé.

Op zondag 8 september gaan we het prachtige Openluchtmuseum in het Belgische Bokrijk bezoeken.

Het Openluchtmuseum Bokrijk bestaat uit heropgebouwde en ingerichte gebouwen uit verschillende gebieden en periodes in Vlaanderen, van varkenskot tot chique pastorie. Gezamenlijk schetsen deze een beeld van van het dagelijkse leven vanaf de 17e eeuw tot 1950. Bezoekers ervaren hoe onze voorouders werkten, sliepen, aten, zich amuseerden, geloofden en creatief en ondernemend waren. In veel gebouwen worden deze activiteiten daadwerkelijk gedemonstreerd. Het gehele museum ligt in een prachtig aangelegd park (zie foto onderaan dit bericht).

Dit uitstapje vindt plaats op zondag 8 september 2024 en we vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de Jo Gerris sporthal, Achilleslaan 2a, 6042 JV Roermond. Hier kunt u gratis parkeren.

Programma:
11.00 uur – Vertrek bus naar Bokrijk
12.15 uur - Lunch (zout-arm) in het restaurant van het museum
13.15 uur – Bezichtiging van het museum(park) op eigen gelegenheid
16.30 uur – Vertrek bus naar Urmond
17.15 uur – Diner (zout-arm) in het van der Valk hotel in Urmond
19.30 uur - Vertrek naar Roermond.

Gedurende het gehele uitstapje is meer dan voldoende gelegenheid om de wederzijdse verhalen en ervaringen met elkaar te delen. Uiteraard kunnen we dit doen onder het genot van een drankje.

Men kan alvast deze datum in de agenda noteren. Ruim van te voren zal men een officiële uitnodiging ontvangen via het secretariaat met informatie over de aan dit uitstapje verbonden kosten en het verzoek tot overboeking van het bedrag. Uiteraard wordt er door het bestuur gerekend op een massale deelname.

Bokrijk


Vervolgbijeenkomst dialyse op 17 april a.s. in Laurentius ziekenhuis

Bericht geplaatst op: 21-03-2024

Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door de Nierpatiënten Vereniging Roermond in nauwe samenwerking met het Laurentius ziekenhuis (LZR). Het is een vervolgbijeenkomst naar aanleiding van het jubileumsymposium van juni 2023. In deze bijeenkomst zullen we dieper ingaan op het thema Dialyse.

Dialyse: Als de nierfunctie te laag wordt en er geen pre-emptieve transplantatie kan plaatsvinden wordt veelal overgegaan tot dialyse. Als er een levende donor beschikbaar is, dan kan in veel gevallen de transplantatie nog uitgevoerd worden voordat de patiënt daadwekelijk aan dialyse toe is.

Dit wordt pre-emptieve transplantatie genoemd en heeft vaak de voorkeur.

Bij dialyse wordt de nierfunctie van het lichaam over genomen of ondersteund met behulp van een dialyse machine. Er zijn verschillende vormen van dialyse met ieder hun eigen voor- en nadelen die dan weer in het dialysecentrum of thuis kunnen worden uitgevoerd. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op Hemodialyse in het dialysecentrum, Hemodialyse thuis en Peritoneale dialyse (buikspoeling) eveneens thuis. Ook nieuwe technieken zoals incremental dialysis (minder vaak of minder lang) en nieuwe thuistechnieken, waaronder frequente korte dialyse, komen aan de orde.

Om de informatie voor u zo tastbaar mogelijk te maken gaan we na de pauze naar de dialyseafdeling. Hier geven dialyseverpleegkundigen en patiënten uitleg over de praktische invulling en uitvoering van de verschillende vormen van de dialyse.

De bijeenkomst vindt, zoals in de aanhef reeds aangegeven, plaats op woensdag 17 april a.s. in de Roerzaal van het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Vanaf 19.00 uur is er ontvangst met koffie/thee en om 19.30 starten we met het programma.

Het programma is als volgt:

  • Opening door voorzitter Jan van Cruchten
  • De diverse mogelijkheden van dialyse – Drs. J. Huitema, nefroloog LZR
  • Pauze
  • Rondleiding met uitleg op de dialyseafdeling – Dialyseverpleegkundigen en patiënten
  • Afsluiting

 Na iedere presentatie is er voldoende gelegenheid voor vragen en discussie.

 Gelieve u voor deze bijeenkomst z.s.m. maar uiterlijk voor 15 april a.s. aan te melden via de Afdeling Communicatie LZR, www.lzr.nl/voorlichting, communicatie@lzr.nl of telefonisch: 0475-382515.


Jaarvergadering vrijdag 5 april 2024

Bericht geplaatst op: 11-03-2024

De Nierpatiënten Vereniging regio Roermond houdt op vrijdag 5 april a.s. om 19.30 uur haar jaarvergadering in De Boerderiej, Spik 181, 6042 KT Roermond.

De agenda bevat de gebruikelijke agendapunten zoals verslag van de activiteiten in 2023, memorie van de overleden leden, de resultatenrekening 2023, het jaarprogramma 2024 met de begroting 2024, alsmede de bestuursverkiezing.
Ook is er zoals gebruikelijk ruimte op de agenda ingeruimd voor actuele informatie voor nierpatiënten door voorzitter Jan van Cruchten en zullen de jubilarissen door hem in het zonnetje worden gezet.

Om 20 uur kunnen de aanwezigen gaan genieten van een lekker warm buffet (zoutarm), waarbij de eventuele gebruikte consumpties voor eigen rekening zijn.
Tot 27 maart a.s. kan men zich voor het bijwonen van de vergadering opgeven bij het secretariaat, via de in gevulde antwoordstrook in de doos op de dialyseafdeling LZR of via email: npvroermond@outlook.com