Nierpatiëntenvereniging Roermond (NPV Roermond)

Wie zijn wij?

NPVRoermond Samen Sterk

De Nierpatientenvereniging Roermond (NPVRoermond) is een regionale vereniging van en voor nierpatiënten. Haar aandachtsgebied is de regio van het Laurentius Ziekenhuis Roermond en deels van het St. Jans Gasthuis in Weert.

De NPVRoermond behartigt de individuele en collectieve belangen van alle leden, (pré-) dialyserenden, getransplanteerden en hun partners.

Wij organiseren verschillende activiteiten voor de leden, bieden lotgenotencontact en geven voorlichting. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, werken wij samen met landelijke organisaties, zoals de Nierstichting en de Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten (NVN) te Bussum en andere regionale patiënten verenigingen. Wanneer u lid wordt van NPVRoermond bent u ook automatisch lid van de NVN.

Wat doen wij?

De NPVRoermond heeft een drietal kerntaken met ieder concrete activiteiten. De hoofdlijnen van die kerntaken staan hieronder beschreven.

1. Belangenbehartiging

  1. De vereniging behartigt de individuele en collectieve belangen. Dit doe zij door het geven van advies aan leden of aan regionale en landelijke instanties (zoals ziekenhuis, Nierstichting, etc.).
  2. Het initiëren van of meewerken aan projecten die de medische en/of sociaal-maatschappelijke positie van Ieden kunnen verbeteren.
  3. Het stimuleren van de mondigheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leden en hun naasten.

2. Voorlichting

  1. Collectieve voorlichtingsbijeenkomsten over medische, sociale, wettelijke en maatschappelijke onderwerpen. We werken hierbij samen met de diverse zorgverleners.
  2. Individuele voorlichting of contacten indien leden dat wensen.
  3. Voorlichting en informatie via onze nieuwsbrief.

3. Recreatieve en sociale activiteiten

Wij organiseren voorlichtingsbijeenkomsten, uitstapjes, kerstattentie etc.

Als lid van NPVRoermond kunt u gratis deelnemen aan de landelijke themadagen en ontvangt u 6x per jaar het NVN Magazine 'Wisselwerking' met praktische informatie en ervaringsverhalen van en voor nierpatiënten.

Hoe kunt u ons helpen

U kunt ons ondersteunen op drie manieren:

  1. Als u patiënt of partner bent, kunt u lid worden van de NPVRoermond.
  2. U kunt onze activiteiten ook financieel ondersteunen door donateur van de NPVRoermond te worden, een schenking of legaat te verrichten, of activiteiten te sponsoren.
  3. U kunt ook als vrijwilliger meewerken bij het organiseren van onze activiteiten.

Het is belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen over orgaandonatie en deze vast te leggen in het Donorregister. Iedere keuze (wel of geen orgaandonor worden) is belangrijk om te laten registreren. Uw nabestaanden weten dan wat uw eigen wensen zijn ten aanzien van orgaandonatie.