Overzicht 2023

Prettige kerstdagen en een gelukkig, voorspoedig en gezond nieuwjaar!

Bericht geplaatst op: 19-12-2023

Op zondag 17 december 2023 hield de Nierpatiënten Vereniging Regio Roermond in de schitterende ambiance van Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch de laatste ledenbijeenkomst van het jaar 2023.
Geheel in de sfeer van het komende kerstfeest was de locatie aangekleed voor een fraaie evenals smaakvolle kerstbrunch. Voorzitter Jan van Cruchten memoreerde in zijn toespraak onder meer de interessante symposia, die het afgelopen jaar werden georganiseerd alsook de overige ledenbijeenkomsten zoals de jaarvergadering en het jaarlijks uitstapje deze keer naar het Oorlogsmuseum in Overloon.

Kerstmis 2023/24

Namens het Bestuur van de Nierpatiënten Vereniging Regio Roermond wensen wij al onze leden met hun families en de overige bezoekers van deze website Prettige Kerstdagen en voor het komende jaar 2024 in alle opzichten heel veel goeds!

Jan van Cruchten, voorzitter,
Mieke Bruls-Claassens, secretaris.


Kerstbrunch NPV Regio Roermond op 17 december 2023 in Kasteel Daelenbroeck

Bericht geplaatst op: 17-11-2023

Deze inmiddels traditionele Kerstbrunch wordt gehouden voor de leden met partners of introducé. De brunch bestaat uit veel lekkere zoutarme gerechten en vindt plaats in de romantische sfeervolle ambiance van Kasteel Daelenbroeck, Kasteellaan 2, 6075 EZ Herkenbosch.

Kasteel Daelenbroeck

Het programma is als volgt:

 • Vanaf 12.00 uur ontvangst met een kop krachtige bouillon.
 • Tijdens de binnenkomst wordt een foto gemaakt die men aan het einde van de bijeenkomst krijgt uitgereikt.
 • 12.30 uur Welkomstwoord door voorzitter Jan van Cruchten.
 • Vervolgens aanvang Kerstbrunch met tussendoor:
  - Belangrijk nier nieuws door voorzitter Jan van Cruchten
  - Modern kerstverhaal
  - Kerstmuziek
 • De afsluiting is gepland rond 15.30 uur

De eigen bijdrage bedraagt €. 15,00 per persoon voor de kerstbrunch.
De kosten van de drankjes zijn voor eigen rekening!

In verband met de reservering dient u het bedrag voor 8 december a.s. over te boeken op bankrekening nr. NL 02 ABNA 0578 6570 31 t.n.v. Nierpatiënten Vereniging Roermond. Wanneer het bedrag op de bankrekening is bijgeschreven bent u aangemeld.

Het Bestuur hoopt op een gezellige middag met veel deelnemers.


29 november 2023 vervolgbijeenkomst 'Preventie van nierziekten' en 'transplantatie'

Bericht geplaatst op: 30-10-2023

Organisatie: Nierpatiënten Vereniging regio Roermond i.s.m. Laurentius Ziekenhuis
Doelgroep: Leden NPV, partners en andere belangstellenden.

Als vervolg op het zeer succesvolle jubileumsymposium in juni jl. is er op 29 november a.s. een vervolgbijenkomst. Die avond zal er dieper worden ingegaan op de thema’s Preventie en Transplantatie.

Preventie: Door een vroegtijdige diagnose en een juiste behandeling zijn met preventie in dit stadium veel gevallen van dialyse en transplantatie te voorkomen. U krijgt tijdens de avond tips en aanknopingspunten hoe u in uw eigen situatie hiermee zo goed mogelijk kunt omgaan.

Transplantatie: Transplantatie is in vrijwel alle gevallen de beste nierfunctie vervangende behandeling. Dr. E. van Duijnhoven, transplantatie specialiste van het Maastricht UMC zal de diverse mogelijkheden en voor- en nadelen van transplantatie duidelijk uiteenzetten. Naast de inbreng van specialisten willen we in de discussie ook de ervaring en de beleving vanuit de patiënten duidelijk naar voren laten komen.

In een volgende vervolgbijeenkomst zullen we dieper ingaan op het thema “(Pre)dialyse”. Deze bijeenkomst zal in het voorjaar 2024 worden georganiseerd.

Vanaf 19.00 uur is er ontvangst en om 19.30 uur starten we met het programma.
Dit is als volgt:

 • Opening door Dhr. Jan van Cruchten, voorzitter NPV-regio Roermond.
 • Wat kunnen we met preventie bereiken? door Drs. J. Huitema, nefroloog LZR.
 • Pauze.
 • Wat komt er allemaal kijken bij een niertransplantatie? door Dr. E. van Duijnhoven, MUMC+.
 • Afsluiting.

Na iedere presentatie is er voldoende gelegenheid voor vragen en discussie.

Aanmelden voor 25 november a.s. via de Afdeling Communicatie LZR, www.lzr.nl/voorlichting, communicatie@lzr.nl of telefonisch: 0475-382515

 


Nieuws over Covid-19 vaccinatie bij nierpatiënten

Bericht geplaatst op: 26-09-2023

Dinsdag 10 oktober 2023
Aanvang: 19.30 uur

Op dinsdag 10 oktober is er weer een webinar over COVID-19. Er is immers weer een nieuwe vaccinatieronde tegen COVID-19 dit najaar. Het is alweer het zevende webinar in deze reeks.
Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen kunnen zijn, zoals bijv:

Hoe groot is COVID-19 nog als medisch probleem? Hoeveel nierpatiënten worden nog ziek? En hoe ernstig ziek?

Hoe effectief is het nieuwe vaccin bij nierpatiënten?

Het nieuwe vaccin gaat er heel anders uitzien. Wat is het verschil met de eerdere vaccins? Krijg ik een oproep, zo ja, van wie? Wie gaat me nu vaccineren? De huisarts, de nefroloog, de GGD? Als ik COVID-19 heb, moet ik dat nog melden bij mijn behandelaar? Als ik COVID-19 heb, is er dan nog een specifieke behandeling (bijv. met medicijnen of antistoffen)?

Daarnaast willen we graag iedereen bijpraten over het RECOVAC-onderzoek: Wat zijn de laatste resultaten van het RECOVAC-onderzoek?Er komt een nieuw vaccinatie onderzoek van RECOVAC. Waar gaat dit precies over?

Ook voor dit webinar bundelen de Nierstichting, Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), Nieren.nl, NFN en het onderzoek verband RECOVAC weer hun krachten.
Stel je vraag! Heb je een vraag die je wilt voorleggen aan de experts? Mail deze dan naar de redactie.
Deze vragen zullen zoveel mogelijk verwerkt worden in de presentatie en beantwoord worden door het panel. Tijdens het webinar kan je ook vragen stellen via de Q&A. Aan het begin van de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe je dat doet.

N.B. Om privacyredenen kan niet specifiek worden ingegaan op persoonlijke situaties; de deskundigen kunnen alleen in algemene zin antwoorden. Het kan zijn dat zij een aantal vragen van dezelfde strekking bundelen. 

Aanmelden
Deelname is gratis. In verband met de voorbereidingen vragen we je wel je aan te melden.
Dat kan via www.nvn.nl. Na aanmelding krijg je in de week voorafgaand aan het webinar een bevestiging met de link toegestuurd per e-mail.  

Terugkijken
Mocht het je niet lukken deel te nemen op 10 oktober, dan kan je alles later alsnog bekijken op nvn.nl en nieren.nl.


Uitnodiging Bezoek Oorlogsmuseum Overloon zondag 27 augustus 2023

Bericht geplaatst op: 27-07-2023

Na ons mooi en succesvol jubileum symposium op 21 juni is het weer tijd voor onze volgende activiteit voor de leden en partners/introducee. Op zondag 27 augustus gaan we het prachtige Oorlogsmuseum in Overloon bezoeken.

Afgelopen jaar zijn we weer met onze neus op de feiten gedrukt dat vrede geen vanzelfsprekende zaak is. De oorlog in de Oekraïne heeft op allerlei manieren ook een grote impact op ons leven.

Na de heftige slag bij Overloon in de 2e wereldoorlog hebben een aantal mensen het initiatief genomen om in de bossen, waar veel oorlogsmaterieel was achter gebleven, te starten met een oorlogsmuseum om de herinneringen levend te houden. De afgelopen jaren is dit uitgegroeid tot een mooi educatief park met veel opgesteld militair materieel en een grote overdekte, tentoonstellingshal. Het museum wordt in alle recensies hoog gewaardeerd.

Dit uitstapje vindt plaats op zondag 27 augustus en we vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de Jo Gerris sporthal, Achilleslaan 2a, 6042 JV Roermond. Hier kunt u gratis parkeren.

PROGRAMMA

11.00 uur – Vertrek bus naar Overloon.
12.00 uur - Lunch (zout-arm) in het restaurant van het museum.
13.00 uur – Bezichtiging van het museum op eigen gelegenheid.
16.30 uur – Vertrek bus naar Horst
17.00 uur – Diner (zout-arm) in het Parkhotel, Horst.
19.00 uur - Vertrek naar Roermond.

Gedurende het gehele uitstapje is meer dan voldoende gelegenheid om de wederzijdse verhalen en ervaringen met elkaar te delen. Uiteraard kunnen we dit doen onder het genot van een drankje.

KOSTEN UITSTAPJE

De kosten van dit uitstapje inl. lunch en diner bedragen voor leden en partners/ introducees 35 Euro per persoon. Voor eventuele overige deelnemers worden de werkelijke kosten van 75 Euro per persoon in rekeninggebracht. De drankjes bij het diner en overige drankjes zijn voor eigen rekening.

Aanmelden door het betalen van de verschuldigde kosten op bankrekeningnummer NL 02 ABNA 0578 657 031 t.n.v. Nierpatiëntenvereniging Roermond.

I.v.m. het regelen van lunch en diner moet uw betaling uiterlijk 13 augustus op de bankrekening zijn bijgeschreven. We gaan er met z'n allen weer een heel erg mooie, gezellige en ontspannende dag van maken.

We hopen jullie allen weer in grote getale en een goede gezondheid te mogen begroeten.

Namens het bestuur van Nierpatiëntenvereniging Roermond
Jan van Cruchten, voorzitter.

PS. Voor informatie
Tel.nr. 0475-452302
Mob. 06-12115943
Mieke Bruls – Claassens.
Secr./penningmeester

Oorlogsmuseum


Druk bezocht en zeer geslaagd symposium op woensdag 21 juni 2023

Bericht geplaatst op: 28-06-2023

Het door de Nierpatiënten Vereniging Roermond op woensdag 21 juni jl. gehouden Symposium bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan, maar dat door de coronaperikelen eerst dit jaar plaats heeft gevonden, mag een groot succes worden genoemd.

Onder leiding van voorzitter Jan van Cruchten (Nierpatiënten Vereniging Roermond) kwamen achtereenvolgend de volgende inleiders aan het woord; Drs. J. Huitema nefroloog, Mevr. K. Bex, verpleegkundig specialiste nefrologie, Mevr. Drs. S. Boorsma, nefroloog (allen Laurentius Ziekenhuis Roermond en na de pauze Mevr. Dr. M. Gelens, internist/nefroloog en Professor Dr. M. Hemmelder (Maastricht UMC). In het najaar zullen naar aanleiding hiervan eventueel enkele vervolgbijeenkomsten gehouden worden. Het symposium werd gehouden in samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis in de hiervoor zeer geschikte locatie de Roerzaal.

 

Symposium juni 2023

V.l.n.r. Kitty Bex, Jan van Cruchten, Mariëlle Gelens, Jeroen Huitema, Siska Boorsma, Marc Hemmelder

 

Symposium juni 2023

Goed gevulde Roerzaal vol aandacht.


Jubileum Symposium Nierpatiënten Vereniging Roermond op woensdag 21 juni a.s.

Bericht geplaatst op: 23-05-2023

“Nieuwste ontwikkelingen om nierziekten te voorkomen en te behandelen”

De NPV Roermond organiseert ter gelegenheid van haar 30-jarig jubileum in samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis een symposium over het belang van gezonde nieren en de huidige en toekomstige optimale behandelingsmogelijkheden bij nierproblemen. Chronische nierschade komt nu al bij een op de 10 volwassenen voor. Een tijdige opsporing en de juiste behandeling zijn van groot belang om een ernstig verloop zo veel en zo lang mogelijk te voorkomen.

Diverse specialisten van het Laurentius Ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Maastricht waaronder verpleegkundig specialisten, nefrologen, transplantatiespecialist en hoogleraar Nefrologie geven aan hoe nierpatiënten in de diverse fasen van preventie, (pre)dialyse en transplantatie nu en in de toekomst het beste behandeld kunnen worden.

Het symposium vindt plaats op woensdag 21 juni 2023 van 18.00 – 21.30 uur in het Laurentius Ziekenhuis te Roermond.

U kunt zich nu reeds hiervoor aanmelden via email communicatie@lzr.nl of telefonisch (0475)382515 Afdeling Communicatie LZR

Locatie

Het symposium vindt plaats in de vergaderaccommodatie van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. De maximale capaciteit is hier 120 deelnemers.

Programma

Ontvangst met koffie/thee en vlaai.

Opening door Jan van Cruchten, voorzitter Nierpatiënten Vereniging Roermond

 • Vroegtijdige opsporing van nierziekten – Drs. J. Huitema, Nefroloog Laurentius Ziekenhuis Roermond.
 • Begeleiding van patiënten in de pre-dialyse fase – Mevrouw F. Unal en mevrouw K. Bex Verpleegkundig specialisten Nefrologie.
 • Ontwikkelingen en mogelijkheden bij de Dialyse – Drs. S. Boorsma, Nefroloog Laurentius Ziekenhuis Roermond.

Pauze

 • Ontwikkelingen bij de niertransplantatie – Dr. M. Gelens, Internist-Nefroloog Maastricht UMC.
 • Welke nieuwe ontwikkelingen bij de preventie en behandeling van nierziekten kunnen we nog verwachten? – Professor Dr. M. Hemmelder Maastricht University.
 • Info over vervolgbijeenkomsten en afsluiting door de voorzitter

Nierstichting op zoek naar collectanten in onze regio

Bericht geplaatst op: 17-03-2023

Onlangs heeft de Regiomanager Nierstichting voor Zuid-Nederland Mevr. Pauline Ritmeester-Verhoeven een vergadering van ons bestuur bijgewoond. Naast een wederzijdse kennismaking kwamen enkele (lopende) zaken aan de orde. Hierbij werd ons duidelijk dat de Nierstichting voor enkele kernen binnen onze regio ernstig op zoek is naar collectanten. Dit geldt met name voor de plaatsen Roermond, Herten, Vlodrop en Posterholt.

Een collecte lopen is gemakkelijk en kost maar een paar uurtjes tijd. De collecteweek van de Nierstichting is dit jaar in de 3e week van september oftewel van 17 tot en met 23 september 2023. Met de hulp van de collectanten zetten wij o.a. alles op alles om het leven van nierpatiënten te verbeteren!

Wilt u liever niet collecteren, maar toch iets doen? Wij zijn ook nog op zoek zijn naar coördinatoren!

Heeft u interesse of vragen, dat kan dan via telefoon 06-11115497 of een email naar paulineritmeester@nierstichting.nl

Collectaten gezocht!


Jaarvergadering vrijdag 24 maart

Bericht geplaatst op: 01-03-2023

Jaarvergadering vrijdag 24 maart 2023
Locatie: De Boerderiej, Spik 181, 6042 KT Roermond

Op vrijdag 24 maart a.s. houdt de Nierpatiënten Vereniging Regio Roermond de jaarvergadering.

Om 19.00 uur is de ontvangst met een kop soep (zoutarm). Vervolgens wordt om 19.30 uur gestart met een welkomstwoord door voorzitter Jan van Cruchten. Daarna de gebruikelijke agendapunten: zoals notulen van de jaarvergadering van verleden jaar – het verslag van de activiteiten in 2022 - aandacht aan de overleden leden - de resultatenrekening 2022 met een verslag van de kascommissie, de decharge van het bestuur en de benoeming van de leden van de kascontrolecommissie 2023 - het jaarprogramma 2023 - de presentatie van de begroting 2023 - bestuursverkiezing - actuele informatie voor nierpatiënten - huldiging van de jubilarissen - rondvraag en sluiting.

Vervolgens wordt na afloop van het officiële gedeelte van deze avond zo rond de klok van 20.00 uur de bijeenkomst vervolgd met een lekker warm buffet (zoutarm). De consumpties hierbij zijn voor eigen rekening.

Om 22.30 uur is het einde van deze avond.

Opgave is mogelijk tot 14 maart a.s. via de antwoordstrook die bij de uitnodiging is gevoegd (deponeren in de doos op de dialyseafdeling) of via email npvroermond@outlook.com