Zilveren jubileum Nierpatiëntenvereniging Roermond

De Nierpatiëntenvereniging Roermond (NVR) bestaat 25 jaar. Een symposium over het thema 'Ontwikkeling in de behandeling van nierpatiënten', dat op vrijdag 4 november in het congrescentrum De Ooleander in Ool-Herten plaatsvindt, markeert de zilveren mijlpaal van de 120 leden tellende vereniging.

Door Wim Schulpen

In 1966, op de kop af een halve eeuw vóór de oprichting van de jubilerende NVR, vond in Nederland de allereerste niertransplantatie plaats. "Vóór die tijd was je als patiënt met ernstig nierfalen reddeloos verloren," zegt NVR-voorzitter Jan van Cruchten, die zelf al twee niertransplantaties achter de rug heeft. "In de beginjaren van de niertransplantaties moest je om zo'n ingrijpende chirurgische ingreep te ondergaan jong en sterk zijn, want anders overleefde je het niet. Maar sindsdien is er op dit vlak enorme vooruitgang geboekt. Omdat we in ons land helaas een groot tekort aan orgaandonoren hebben, is er voor mensen die een niertransplantatie moeten ondergaan momenteel een wachttijd van 3,5 tot 4 jaar. Volgens de Nierstichting Nederland is het aantal transplantaties van nieren van overleden donoren in de eerste helft van 2016 zelfs gedaald met 17 procent ten opzichte van 2015.

Van de patiënten die op de wachtlijst staan, overlijdt elk jaar zo'n 15 procent." Dat sterftepercentage zou nog aanmerkelijk hoger zijn als er niet donoren waren die bij leven al een nier afstaan om een patiënt te redden. Van Cruchten: "De wachtlijst voor niertransplantaties is in het verleden veel langer geweest, maar nu is het gelukkig zo dat steeds meer mensen zich melden om bij leven al een nier af te staan. Het gaat dan vooral om familieleden en goede vrienden van de patiënt. Ongeveer 52 procent van de beschikbare transplantatienieren is in Nederland afkomstig van levende donoren. Kun je nagaan hoe ernstig de situatie zou zijn geweest als we alleen maar afhankelijk waren van de organen van overleden donoren."

Op een landelijke bevolking van 17 miljoen mensen hebben 9 miljoen Nederlanders nog steeds geen keuze gemaakt of ze wel of niet donor willen zijn. Jan van Cruchten hoopt dan ook vurig dat de Eerste Kamer straks groen licht zal geven voor de invoering van de nieuwe donorwet, die onlangs met slechts één stem verschil door de Tweede Kamer werd aangenomen. "Ik denk dat er in de politieke discussie over de ingediende orgaanwet steeds beter wordt en dat er meer nuances worden aangebracht, want ik erger mij behoorlijk aan lieden die bijv. ongenuanceerd durven te stellen dat bij aanname van deze wet de organen van een Nederlander straks 'staatseigendom' worden. Persoonlijk vind ik dat iedereen die ooit in aanmerking wil komen voor een donor-orgaan, ook zélf orgaandonor moet zijn. Die solidariteit en moraliteit moet je met elkaar kunnen opbrengen."

Omdat er een tekort aan donornieren is, zijn veel Midden-Limburgse patiënten met nierfalen in afwachting van een transplantatie aangewezen op nierdialyse in het Roermondse Laurentius Ziekenhuis. Het was de aan dit ziekenhuis verbonden oud-internist en nefroloog dr. Wim Grave die in september 1991 het initiatief nam voor de oprichting van de jubilerende Nierpatiëntenvereniging Roermond. Grave is dan ook een van de deskundige sprekers op het symposium in De Ooleander. Onderwerpen die daar aan de orde komen, zijn onder meer de vorderingen op het gebied van behandelingsmogelijkheden en ontwikkelingen op transplantatievlak. Ook belanghebbende niet-leden van de NVR zijn welkom op het gratis toegankelijk symposium (aanvang 16.30 uur).