Programma In gesprek met je zorgverlener

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de zorgverlening sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de communicatie tussen de patiënt en zijn/haar zorgverlener. Immers, de patiënt kent zijn eigen lichaam het beste en weet wat hij voelt, kan en wil. De arts en/of verpleegkundige kent de gegevens van uw onderzoeken en weet welke behandelingsmogelijkheden er zijn.

Hoe kom je dan samen tot de beste oplossing voor jouw eigen situatie?

Carin Hoogstraten, beleidsmedewerker van de Nierpatiënten Vereniging Nederland heeft zich al geruime tijd in dit onderwerp verdiept. Wij hebben haar bereid gevonden om dit belangrijke onderwerp met ons te bespreken en handvatten aan te reiken hoe we het gesprek met arts en verpleegkundige beter kunnen laten verlopen.

Op donderdag 9 november 2017 vond de themabijeenkomst: In gesprek met je zorgverlener…… plaats in de Munsterzaal van het Laurentius Ziekenhuis Roermond

Het programma was als volgt:

19.00 uur - Ontvangst met koffie en thee

19.30 uur - Welkom door de voorzitter, Jan van Cruchten

19.35 uur - Inleiding en toelichting op het thema – Carin Hoogstraten, NVN

19.50 uur - We gaan met elkaar in gesprek en praten over wat er goed gaat in het gesprek met een zorgverlener en wat u (anders) wilt. We wisselen tips en ervaringen uit.

Dit doen we aan de hand van onderstaande vragen:

  • Hoe loopt het gesprek met uw nefroloog?
  • Ziet u op tegen het gesprek met uw arts?
  • Heeft u het idee dat u samen met de arts besluit welke behandeling het beste bij u past? Of heeft u het gevoel dat de arts voor u beslist?
  • Heeft uw arts oog voor u?
  • Voelt u zich gezien en gehoord?
  • Weet de zorgverlener wat voor u van belang is?
  • Vindt u het moeilijk om aan te geven wat voor u belangrijk is?

20.30 uur - Pauze

20.45 uur - Plenaire terugkoppeling

21.15 uur - Afsluiting bijenkomst en gezellig napraten