Bestuur

Bestuur NPVRoermond

Voorzitter:
Jan van Cruchten

Secretaris/penningmeester:
Mieke Bruls - Claassens

Vice-voorzitter:
Hub Bruls

Bestuursleden:
Alice Baetsen - Gielen
Hans van Ingen
Laura Thomassen
Harrie van de Venne

Wilt u ons helpen?

Wij zoeken nog mensen die samen met ons de belangen van nierpatiënten willen behartigen. Patiënten, partners, familieleden en alle mensen die op de een of andere wijze betrokken zijn bij nierpatiënten.
Het bestuur nodigt u van harte uit voor een gesprekje om meer informatie te verstrekken over het meewerken als bestuurslid of als vrijwilliger. Het is gewoon leuk om samen met enthousiaste collega's een bijdrage te leveren aan het besturen van de Nierpatiëntenvereniging Roermond.